ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง
หมวด : สุขภาพ-ความงาม
สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน
ผู้แต่ง : รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง “กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง” เล่มนี้ ได้คิดค้นและทำการวิจัยโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 22 เมนูที่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่น แกงเลียง